Digitálne kópie publikácií sa po novom odovzdávajú vo formáte PDF

Schválené od 01.11.2022 - Číslo zákona: 332/2022
[06.03.2023]

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu publikácie


Prijatou vyhláškou sa zabezpečuje zjednotenie technických parametrov digitálnych kópií povinných výtlačkov periodickej tlače a digitálnych kópií neperiodickej publikácie v tlačenej podobe. 

  • Ustanovuje sa požiadavka odovzdávať tieto digitálne kópie vo formáte súboru PDF/A podľa platných štandardov v rozlíšení, ktoré je použité na výrobu ich tlačenej podoby, v nekomprimovanej forme, ktorá umožňuje vystrihovanie stránok zo súboru, tlač, kopírovanie a úpravu obsahu.
  • Odovzdávaná digitálna kópia povinného výtlačku periodickej tlače a digitálna kópia neperiodickej publikácie v tlačenej podobe nesmie obsahovať orezové značky ani žiadne iné tlačiarenské značenia, nesmie byť šifrovaná, chránená heslom alebo inými technologickými prostriedkami ochrany a nesmie byť chránená proti zápisu."
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu