Finančná podpora na činnosti súvisiace s patentmi a duševným vlastníctvom

Schválené od 23.08.2022
[23.08.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu vo forme poukazov v rámci Fondu pre MSP Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo


Európska komisia a Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ponúkajú príležitosť získať finančnú podporu prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí v rámci Fondu pre malé a stredné podniky (MSP) vo forme poukazov na služby v oblasti duševného vlastníctva a činnosti súvisiace s patentmi. Poukazy je možné použiť na poplatky za ochranné známky, dizajny alebo za patenty.
Kto môže získať podporu?
  • Malý a stredný podnik so sídlom v Európskej únií.
Čo môžete získať?
  • Poukaz 1 (činnosti súvisiace s duševným vlastníctvom) – maximálna suma 1 500 €
  • Poukaz 2 (patenty) – maximálna suma 750 €
Čo treba urobiť?
Registrovať sa na stránke euipo.europa.eu/sme-fund a cez vytvorený účet fondu pre MSP podať formulár žiadosti. Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec alebo oprávnený zástupca, ktorý koná v mene malého alebo stredného podniku z EÚ.
Termín na podávanie žiadostí je do 16. 12 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu