Úhrada výdavkov na zahraničné a domáce podujatia zamerané na inovácie a technológie

Schválené od 18.08.2022
[18.08.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu startupov (DM-16/2021) vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach


Slovenské startupy môžu od SBA získať úhradu výdavkov spojených s účasťou (aj online) na domácich alebo medzinárodnych podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy prebiehajúcich od 26. 05. 2022 do 15.02.2023. Podujatí sa môžete zúčastniť ako návštevník alebo vystavovateľ.
Aké výdavky Vám budú uhradené?
  • cestovné náklady, 
  • účastnícke poplatky,
  • náklady na stánok pre max. 3 zástupcov žiadateľa.
Kto sa môže zúčastniť podujatia?
Mikro, malý alebo stredný podnik do 5 rokov od založenia so sídlom a/alebo miestom podnikania na území SR.

Žiadosť na zvolené podujatie je treba podať minimálne 6 týždňov pred začiatkom podujatia. Termín na podávanie žiadostí je do 15. 2. 2023.    
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu