Chystá sa rozšírenie povinností pre zamestnávateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Pripravované od 31.05.2023 - Číslo zákona: 54/2019
[15.08.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá rozširuje okruh zamestnávateľov, ktorí sú povinní určiť zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa vo veciach preverovania oznámení o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa. Po novom budú musieť určiť zodpovednú osobu aj zamestnávatelia, ktorí poskytujú finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo služby v oblasti životného prostredia bez ohľadu na počet ich zamestnancov.

Ďalej novela zákona upravuje povinnosť zamestnávateľa, ktorý prekročil hranicu 250 zamestnancov, mať výlučne jednu externú zodpovednú osobu (osobu na základe zmluvy so zamestnávateľom, ktorá nie je jeho zamestnancom). Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov môžu zdieľať tú istú externú zodpovednú osobu bez obmedzení.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu