Plánujú sa zaviesť nové služby elektronizácie v zdravotníctve

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 153/2013
[15.08.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona s cieľom zavedenia nových služieb elektronizácie v zdravotníctve. Ide najmä o službu elektronického objednávania pacienta na vyšetrenie k poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom jednotného centrálneho systému, ako aj elektronické uzatváranie dohôd o poskytovaní všeobecnej a špecializovanej gynekologickej zdravotnej starostlivosti.
Navrhuje sa:
  • zavedenie nových prístupov zdravotníckych pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva k určeným elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky za účelom epidemiologického vyšetrovania, 
  • vytvorenie Národného registra očkovania a zmena prevádzkovateľa Národného registra prenosných ochorení na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nebudú musieť vypĺňať papierovú formu laboratórnej žiadanky, nakoľko žiadanky na laboratórne vyšetrenia a výsledky laboratórnych vyšetrení budú v elektronickej forme prístupné zdravotníckym pracovníkom, čo prinesie odstránenie opakovaných laboratórnych vyšetrení.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu