Správa o činnosti sprostredkovateľa zamestnania už len raz ročne

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 488/2022
[31.01.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti


Bola prijatá novela zákona, ktorá vypustila povinnosť sprostredkovateľa zamestnania za úhradu predkladať mesačné správy o sprostredkovaných zamestnaniach a ponechala, obdobne ako pri agentúrach dočasného zamestnávania, predkladanie len jednej ročnej súhrnnej správy o činnosti sprostredkovateľa.

Zároveň sa umožní sprostredkovateľom zamestnania za úhradu viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu a poskytovať údaje elektronicky s použitím informačného systému služieb zamestnanosti cez Portál Podnikateľ.

Elektronicky poskytnuté údaje sú podkladom pre správy o činnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za kalendárny rok. Odstráni sa písomná forma predkladania uvedených dokumentov a spracovanie údajov z listinnej formy na rôzne štatistické a kontrolné účely.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu