Správa o činnosti sprostredkovateľa zamestnania už len raz ročne

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 5/2004
[05.08.2022]

Zákon o službách zamestnanosti


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá má za cieľ vypustiť povinnosť sprostredkovateľa zamestnania za úhradu predkladať mesačné správy o sprostredkovaných zamestnaniach a ponechať, obdobne ako pri agentúrach dočasného zamestnávania, predkladanie len jednej ročnej súhrnnej správy o činnosti sprostredkovateľa.

Navrhovaná novela zároveň umožní sprostredkovateľom zamestnania za úhradu viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu a poskytovať údaje elektronicky s použitím informačného systému služieb zamestnanosti cez Portál Podnikateľ. Tieto údaje bude systém automaticky kontrolovať a porovnávať s údajmi v databáze informačného systému služieb zamestnanosti, bez inej formy nahlasovania.

Elektronicky poskytnuté údaje sú podkladom pre správy o činnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za kalendárny rok. Odstráni sa písomná forma predkladania uvedených dokumentov a spracovanie údajov z listinnej formy na rôzne štatistické a kontrolné účely.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu