Zmena podmienky pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 5/2004
[05.08.2022]

Zákon o službách zamestnanosti


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá z dôvodu zatraktívnenia príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) skracuje dobu trvania povinnosti nepretržite vykonávať alebo prevádzkovať SZČ z troch rokov na dva roky po poskytnutí príspevku.

Návrh zákona reflektuje tiež potrebu odstránenia aplikačnej nerovnosti v súvislosti s výškou príspevku na SZČ. Navrhuje sa upraviť rozdelenie výšky príspevku na SZČ pre všetky okresy SR na základe porovnania priemernej miery evidovanej nezamestnanosti okresu s celoslovenským priemerom. Cieľom je zjednotenie systému určovania výšky príspevku pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje SR nevynímajúc Bratislavský kraj.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu