Zvyšuje sa príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 5/2004
[07.12.2022]

Novela zákona o službách zamestnanosti


Prijatou novelou sa zvyšuje výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe zo sumy 65 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 100 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Zároveň platí, že príspevok sa kráti za hodiny absencie, nie za dni absencie, najmä s poukazom, že niektoré z absencií (napr. návšteva lekára) trvajú len niekoľko hodín. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu