Plánuje sa zvýšenie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 5/2004
[05.08.2022]

Zákon o službách zamestnanosti


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá zvyšuje výšku príspevku na vykonávanie absolventskej praxe zo sumy 65 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 100 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Zároveň sa navrhuje upraviť, že príspevok sa kráti za hodiny absencie, nie za dni absencie, najmä s poukazom, že niektoré z absencií (napr. návšteva lekára) trvajú len niekoľko hodín.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu