Plánuje sa zaviesť minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre odvod zdravotného poistenia

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 581/2004
[28.07.2022]

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá zavádza minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre odvod poistného na verejné zdravotné poistenie, a to vo výške minimálnej mesačnej mzdy.

Ak zamestnanec nebol zamestnancom celé rozhodujúce obdobie, minimálny vymeriavací základ sa bude pomerne krátiť. Minimálny vymeriavací základ sa nemá vzťahovať na zamestnanca, ktorý je zároveň poistencom štátu (napr. poberateľ dôchodku).

Ak príjem zamestnanca nedosiahne úroveň minimálneho vymeriavacieho základu, zamestnanec bude musieť odviesť poistné na verejné zdravotné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu. Povinnosť zamestnávateľa odvádzať poistné sa nemení.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu