Nové oznamovacie povinnosti pre zdravotné poisťovne

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 581/2004
[28.07.2022]

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá má ustanoviť povinné zverejňovanie a oznamovaciu povinnosť zdravotných poisťovní v súvislosti s pravidlami revíznej činnosti.

Každá zdravotná poisťovňa má v súčasnosti vytvorené svoje vlastné pravidlá revíznej činnosti a v súčasnosti neexistuje zákonná povinnosť zverejňovať tieto pravidlá, ani informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ich zmene.

V zmysle navrhovanej novely by mala mať každá zdravotná poisťovňa povinnosť uverejniť na svojom webovom sídle všetky pravidlá uznávania a uhrádzania vykázaných zdravotných výkonov uplatňované pri revíznej činnosti, a to vo vzťahu k všetkým typom zdravotnej starostlivosti. Navrhuje sa, aby zdravotné poisťovne každú zmenu pravidiel revíznej činnosti preukázateľne oznamovali poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti aspoň 60 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny pravidiel revíznej činnosti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu