Zmeny pri predaji tovaru do Veľkej Británie

Schválené od 28.07.2022
[11.08.2022]

Oznam Národného podnikateľského centra


Po odchode z EÚ, zaviedlo Spojené kráľovstvo vlastný regulačný režim tovaru. Označenie posúdenia zhody (UKCA) je nové označenie výrobkov (nahradzujúce európske označenie CE), ktoré potvrdzuje, že výrobky predávané na trhu Veľkej Británie spĺňajú isté zdravotné, bezpečnostné a environmentálne pravidlá a normy.

Z dôvodu vytvorenia dostatočného časového rámca pre prispôsobenie sa podnikateľov novému označeniu tovaru, známku CE bude možné používať až do 1. 1. 2023.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu