Tehotenské a materské si vybavíte jednoduchšie

Schválené od 25.07.2022
[26.07.2022]

Oznam SP


Mamičky si dávku tehotenské môžu vybaviť v Sociálnej poisťovni bez osobnej návštevy pobočky. K dávke materské sa zase dostanú bez predkladania rodného listu dieťaťa. Rovnako nemusia navštevovať pobočku Sociálnej poisťovne, ak poberajú rodičovský príspevok z úradu práce – Sociálna poisťovňa ich na základe výmeny informácií medzi oboma inštitúciami automaticky zaeviduje ako poistenca štátu na dôchodkové poistenie. 

Ako si vybaviť tehotenské

O dávku si môžu tehotné poistenky požiadať elektronicky cez eformulár na webovej stránke Sociálnej poisťovne, nemusia navštevovať pobočku. Mamičky, ktoré poberajú tehotenské, už po pôrode nemusia pobočke predkladať ani doklad o skončení tehotenstva. Ide o tie poistenky, ktorých tehotenstvo bolo ukončené pôrodom. Sociálna poisťovňa tieto informácie získava elektronicky z matriky.

Ako si vybaviť materské

K žiadosti o materské už nemusia mamičky dodatočne predkladať kópiu rodného listu dieťaťa na účely preukázania rodného čísla dieťaťa. Údaj získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb ministerstva vnútra.

Poberanie rodičovského príspevku a poistenec štátu na dôchodkové poistenie

Poberateľ rodičovského príspevku, ktorý priznávajú a vyplácajú úrady práce, sa už rovnako nemusí prihlasovať v Sociálnej poisťovni na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu. Ak fyzická osoba poberá rodičovský príspevok, informáciu o tom Sociálnej poisťovni elektronicky poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). ÚPSVaR poskytuje aj identifikačné údaje rodič – dieťa. Pokiaľ sú splnené zákonné podmienky, uvedenej osobe/poberateľovi rodičovského príspevku automaticky vznikne dôchodkové poistenie v postavení poistenca štátu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu