Potreba výmeny občianskeho preukazu užívateľov e-podpisu

Schválené od 12.07.2022
[11.08.2022]

Oznam Ministerstva vnútra SR


Približne 30-tisíc osôb sa dotkne potrebná výmena občianskeho preukazu k 1. januáru 2023 z dôvodu potreby elektronického podpisovania -  tzn. že tie osoby, ktoré nemajú vydaný občiansky preukaz od júna 2021 a neskôr, majú povinnosť si do konca roka 2022 zažiadať o nový, v prípade, že chcú aj naďalej využívať elektronické podpisovanie. Ostatní držitelia občianskych preukazov ich budú môcť využívať aj naďalej. Používatelia certifikátov k e-podpisu budú včas upozornení na potrebu výmeny občianskeho preukazu.

Certifikáty potrebné k elektronickému podpisovaniu dokumentov nie sú povinnou súčasťou občianskych preukazov. Občianske preukazy slúžia predovšetkým na preukazovanie totožnosti, štátneho občianstva SR a ďalších údajov na nich uvedených.

O doklad nebude možné požiadať elektronickou cestou, keďže výmena OP z dôvodu neplatných certifikátov nie je uzákonená.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu