Pripravuje sa zjednodušenie procesu zakladania s.r.o.

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 513/1991
[27.07.2022]

Obchodný zákonník


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá umožní zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Zjednodušenie spočíva najmä vo vytvorení štandardizovaných online formulárov a zavedení interaktívneho sprievodcu, ktorý zakladateľa bude sprevádzať pri vytváraní obsahu formulárov a iných príloh potrebných pre zaregistrovanie novej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Navrhovaná úprava definuje v tomto ohľade predmety podnikania, pri ktorých je možné zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Predmet podnikania môže byť v takomto prípade zároveň vymedzený maximálne desiatimi činnosťami zodpovedajúcimi zavádzanému osobitnému zoznamu vybraných voľných živností. Výhodou však je, že pri takto zvolenom predmete činnosti sa zápisom spoločnosti do obchodného registra bude považovať živnostenské oprávnenie za automaticky udelené. Takto vzniknutá spoločnosť bude taktiež automaticky zaregistrovaná ako daňový subjekt.

Návrhy na zápis bude v prípade spoločností zakladaných zjednodušeným spôsobom vybavovať iba jeden registrový súd bez ohľadu na sídlo spoločnosti, a to Okresný súd Žilina.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu