Zavádza sa systém tzv. druhej šance pri ukladaní pokút

Schválené od 01.01.2024 - Číslo zákona: 563/2009
[02.12.2023]

Zákon o správe daní (daňový poriadok)


Bola schválená novela zákona, ktorá zavádza systém tzv. druhej šance pri ukladaní pokút, podľa ktorej správca dane pri prvom zistení porušenia pokutu neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti. Ak bola povinnosť splnená oneskorene, upozorní daňový subjekt, že pri ďalšom porušení mu už bude uložená pokuta.

To znamená, že ak daňový subjekt podá v roku 2024 daňové priznanie oneskorene, správca dane neuloží za toto porušenie pokutu, ale upozorní daňový subjekt, že pri ďalšom podaní daňového priznania oneskorene, už pokuta uložená bude.


Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu