Vznikajú nové povinnosti pre autorizované osoby strelných zbraní

Schválené od 15.10.2022 - Číslo zákona: 268/2022
[15.09.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu


Prijatou novelou zákona dochádza k zmenám úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča. 

Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie povinnosti pre autorizované osoby vyhotovovať počas posudzovania zhody strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktorej súčasťou je tlmič fotodokumentáciu strelnej zbrane. Fotodokumentácia je bežnou súčasťou výstupných dokumentov posudzovania zhody notifikovaných osôb napríklad v oblasti osobných ochranných prostriedkov, hračiek a využíva sa pri identifikácii výrobkov v rôznych oblastiach verejného záujmu. Zavedenie tejto povinnosti teda zjednoduší spôsob kontroly, či výstupné dokumenty boli vydané k príslušnej strelnej zbrani, čo výrazne pomôže napríklad pri kontrole pri predkladaní žiadosti o dovoz a vývoz strelných zbraní.

Novelou sa do príloh zákona dopĺňajú ustanovenia o základných požiadavkách pre tlmič, spôsobe výkonu kusového overenia tlmiča a následného kusového overenia tlmiča.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu