Novela zákona o energetike prinesie nových účastníkov na trh s energiami

Schválené od 01.10.2022 - Číslo zákona: 251/2012
[01.09.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Na základe prijatej novely zákona pribudnú okrem výrobcov, prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy a siete, či dodávateľov plynu a elektriny na trh s energiami aj aktívni odberatelia, energetické spoločenstvá, prevádzkovatelia zariadení na uskladňovanie elektriny či agregátori. 

Okrem právnej úpravy nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom novela zákona prinesie aj právnu úpravu uskladňovania elektriny, zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa či úpravu doterajších právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do konkrétnych odberných miest.

Na dosiahnutie a udržanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase definuje novela aj nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľov prenosovej sústavy.

Prijatie uvedenej novely zákona o energetike je jedným z míľnikov, ktorého splnenie umožní čerpanie finančných prostriedkov EÚ z Plánu obnovy a odolnosti SR na investície zamerané na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie flexibility elektroenergetického systému.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu