Predlžuje sa lehota na zrušenie živnosti z 2 rokov na 4 roky

Schválené od 01.09.2022 - Číslo zákona: 249/2022
[02.08.2022]

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)


Na základe novely sa z dvoch rokov na štyri predlžuje lehota, po uplynutí ktorej môže živnostenský úrad zrušiť živnosť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť po vzniku živnostenského oprávnenia alebo, ak túto živnosť bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestal prevádzkovať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu