Upravuje sa nová povinnosť poskytovania informácií pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 442/2012
[02.12.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní


Novelou zákona sa preberá smernica EÚ - DAC7, ktorá nadväzuje na doterajší dynamický vývoj v oblasti automatickej výmeny informácií a zavádza nový druh automatickej výmeny informácií o predávajúcich využívajúcich platformy. 

Na zabezpečenie tejto automatickej výmeny informácií sa zavádza nová povinnosť pre oznamujúcich prevádzkovateľov digitálnych platforiem zbierať a poskytovať príslušnému orgánu SR informácie o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, ktorí aktívne predávajú tovary a poskytujú služby prostredníctvom platforiem. Ide o platformy ponúkajúce predaj tovaru, prenájom dopravných prostriedkov a nehnuteľného majetku, ako aj poskytovanie rôznych služieb (napr. ubytovacích, dopravných, stravovacích). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu