Zamestnávatelia budú môcť prispieť na bývanie svojim zamestnancom

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 311/2001
[02.12.2022]

Zákonník práce


Prijatý bol nový zákon o podpore štátneho nájomného bývania, ktorým sa novelizuje aj Zákonník práce. Stanovuje sa možnosť zamestnávateľov poskytnúť svojim zamestnancom, ktorí budú nájomcami bytov so štátnou podporou, príspevok na nájomné. Výška tohto príspevku na jedného zamestnanca je limitovaná na sumu najviac 4 € na m² podlahovej plochy bytu, a zároveň maximálnou výškou sumy príspevku 360 € za kalendárny mesiac.

Zamestnanec môže za kalendárny mesiac požiadať o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie len u jedného zamestnávateľa.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu