Vývoz potravín nad 400 ton bude nutné oznámiť štátu

Schválené od 01.07.2022 - Číslo zákona: 211/2022
[14.06.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách


Prijatou novelou bola schválená regulácia, ktorá spočíva v tom, že každý väčší pripravovaný vývoz potravinárskych komodít s objemom nad 400 ton počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu bude musieť slovenský vývozca oznámiť elektronicky Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoju vidieka SR. Následne bude prehodnotené, či daný obchod nespôsobí nedostatok domácej ponuky surovín. Ak štát proti obchodu nezasiahne, vývozca ho môže zrealizovať.

Zoznam plodín a potravín, ktorých by sa mala regulácia týkať, určí vykonávací predpis, ktorý stanoví aj kritické skladové zásoby jednotlivých komodít. Regulácia by sa mala dotknúť hlavne vývozu obilia a olejnín. 

Dvakrát do roka, vždy k 10. augustu a 10. januáru, budú musieť všetci podnikatelia, ktorých sa daná regulácia týka (t. j. tí, ktorí umiestňujú na trh vybrané komodity podľa vykonávacieho predpisu) ministerstvu elektronicky oznámiť množstvo skladových zásob, čo mali ku koncu júla a ku koncu decembra.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu