Zavádza sa nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov a ich špecializácia

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 150/2022
[02.12.2022]

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov


Schváleným zákonom dochádza k novému usporiadaniu okresných súdov, ako aj k ich špecializácii. Počet okresných súdov sa zredukuje zo súčasných 54 na 30 okresných súdov, vrátane dvoch mestských súdov (Bratislava a Košice). Zákon nastavuje kauzálnu príslušnosť pre obchodnoprávne spory, čo zahŕňa sústredenie tejto agendy na 8 okresných súdov v sídle krajských súdov (z doterajších 54 okresných súdov). 

Agendu obchodného registra bude riešiť len 1 okresný súd - Okresný súd Žilina. Agenda správneho súdnictva sa tiež presúva z okresných súdov na krajské súdy. 


Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu