Stanovuje sa výška príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny pre ubytovacie zariadenia

Schválené od 31.03.2022 - Číslo zákona: 100/2022
[31.03.2022]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajne


Výška finančného príspevku (vrátane DPH) je pre ubytovacie zariadenia (hotely či penzióny) vo výške:
  • 7,70 eur/noc v prípade osoby, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,85 eur/noc v prípade osoby, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
K príspevku bude potrebná zmluva. Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie musí obsahovať najmä identifikačné údaje zmluvných strán, predmet zmluvy, výšku a spôsob poskytnutia príspevku, čas, na ktorý sa zmluva uzatvára, dôvody a spôsob ukončenia zmluvy. Prílohou zmluvy musí byť vzor záznamu o ubytovaní, vzor žiadosti o poskytnutí príspevku za ubytovanie a čestné vyhlásenie osoby poskytujúcej ubytovanie, že nepoberá iný príspevok za ubytovanie.

Vzor takejto zmluvy je zverejnený na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Príspevok za ubytovanie odídenca bude poskytovaný do 30. júna 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu