Zavádza sa elektronické potvrdzovanie dočasnej PN (e- PN)

Schválené od 01.06.2023 - Číslo zákona: 125/2022
[01.06.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení


Prijatou novelou prichádza k zavedeniu elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. e-PN), ktoré významne zníži administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne, nakoľko nahrádza doterajšie tlačivo predpísané Sociálnou poisťovňou, ktoré bolo potrebné fyzicky doručovať zamestnávateľovi a do Sociálnej poisťovne. 

Zavedením e-PN sa odstraňuje potreba fyzického doručovania tlačiva zamestnávateľovi a súčasne aj pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti doručovať príslušnú časť tlačiva do Sociálnej poisťovne. Celý proces od potvrdzovania dočasnej PN až po ukončenie dočasnej PN bude v čo najväčšej možnej miere realizovaný elektronickým spôsobom a nahradí momentálne používané tlačivo, zamestnávateľ tak údaje o PN svojho zamestnanca dostane automaticky zo Sociálnej poisťovne.

Záznam e-PN budú vypisovať, resp. posudzovať a rozhodovať o dočasnej PN aj všetci lekári poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť, čím sa odbremení všeobecný lekár od administratívneho úkonu vypisovania záznamu e-PN.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu