Informácie k zamestnávaniu občanov Ukrajiny od Sociálnej poisťovne

Schválené od 21.03.2022
[24.03.2022]

Oznam Sociálnej poisťovne


Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že pri zamestnávaní občanov Ukrajiny sa na zamestnancov aj zamestnávateľov vzťahuje právny poriadok SR. Zamestnávateľ si tak musí plniť všetky svoje povinnosti v zmysle zákona o sociálnom poistení - prihlasovacie, odhlasovacie aj oznamovacie, ako aj platenie poistného.

V prípade, že ide o zamestnanca – občana Ukrajiny, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt (resp. trvalý či prechodný pobyt), zamestnávateľ je povinný prihlásiť ho do Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu