Prerušuje sa povinné nemocenské a dôchodkové poistenie Ukrajincov počas výkonu služby vo vojsku

Schválené od 30.03.2022 - Číslo zákona: 92/2022
[30.03.2022]

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine


Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, v zmysle ktorej sa prerušuje povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, ktorá je občanom Ukrajiny, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie počas obdobia, v ktorom sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území z dôvodu výkonu služby vo vojsku Ukrajiny, výkonu brannej povinnosti alebo výkonu odvodnej povinnosti na Ukrajine. Ide o živnostníkov z Ukrajiny, ktorí na Slovensku pôsobili už pred vojnou a teraz odišli bojovať do svojej vlasti. Po návrate si môžu tieto odvody doplatiť, aby nestratili nárok na dôchodok.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu