Zavádza sa finančný príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Schválené od 30.03.2022 - Číslo zákona: 92/2022
[30.03.2022]

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine


Parlament schválil zákon – tzv. Lex Ukrajina, v ktorom zaviedol opatrenia súvisiace s poskytovaným finančným príspevkom v súvislosti s vojnou na Ukrajine:

  • Fyzickým alebo právnickým osobám bude poskytovaný finančný príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, ako aj za súvisiace služby.
  • Pomoc bude poskytovaná osobám a subjektom, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia (ide najmä o vlastníkov bytov a rodinných domov).
  • Nárok na príspevok budú mať aj ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie, podmienkou však je, že ide o nepodnikateľské subjekty.
  • Príspevok za ubytovanie odídenca sa bude poskytovať za každú noc ubytovania od vyhlásenia mimoriadnej situácie do rozhodnutia vlády o ukončení poskytovania príspevku za ubytovanie.
  • Príspevok bude poskytovať obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi.
  • Oprávnená osoba je povinná predložiť obci zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi.
  • Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.
  • Príspevok na jednu osobu nad 15 rokov na noc je 7 eur, na dieťa do 15 rokov je suma polovičná.
  • Boli schválené aj horné stropy príspevkov na ubytovanie: Pre jednoizbový byt je to mesačne 500 eur, pre dvojizbový 750 eur, za tri obytné miestnosti dostane ubytovateľ maximálne 1000 eur a za štyri a viac izieb 1250 eur.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu