Pripravuje sa ďalšia fáza čistenia obchodného registra

Schválené od 19.03.2022
[18.03.2022]

Oznam Ministerstva spravodlivosti SR


Ministerstvo spravodlivosti spolu s registrovými súdmi bude spúšťať ďalšie "čistenie obchodného registra”, čo znamená, že sa budú mazať určité zapísané osoby z obchodného registra. V tomto prípade budú vymazané zapísané osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a likvidátor do konca roku 2020 neuložil do zbierky listín zoznam ich majetku.

Zoznam týchto osôb ministerstvo už zverejnilo v Obchodnom vestníku č. 68/2021, zároveň je aj na webovom sídle obchodného registra zverejnené upozornenie o výmaze pri jednotlivých spoločnostiach.

Ak sa zverejnené subjekty domnievajú, že sa podmienka výmazu na ne nevzťahuje, môžu ministerstvo kontaktovať na adrese: [email protected].
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu