Finančná správa doručí daňovým subjektom prvé oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti

Schválené od 17.03.2022
[18.03.2022]

Oznam Finančnej správy SR


Prvé daňové subjekty sa v týchto dňoch dozvedia svoje hodnotenie v rámci nového indexu daňovej spoľahlivosti. Hodnotenými daňovými subjektami sú podnikatelia, ktorí boli registrovaní na daň z príjmov do 31.12.2019. Celkovo bude zaslaných viac ako 600 tisíc oznámení, preto sa ich doručovanie uskutoční postupne.

Porušenie povinností je bodovo hodnotené podľa závažnosti a dĺžky trvania, zohľadňuje sa napr. nezaplatenie dane, oneskorené podanie daňového priznania a daňových dokumentov podľa jednotlivých daní, nálezy z kontroly, nedostatky pri používaní pokladnice e-kasa alebo pri platbách v hotovosti. 

Vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytnuté benefity a voči nespoľahlivým daňovým subjektom budú uplatnené obmedzenia.


Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu