Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Schválené od 01.05.2022 - Číslo zákona: 116/2022
[07.04.2022]

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného


Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa zvyšuje suma stravného pre jednotlivé časové pásma. Ide o nárokovú náhradu pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. 

Sumy stravného sa zvyšujú nasledovne:
  • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín (t. j. zvýšenie o 0,90 eur),
  • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (t. j. zvýšenie o 1,40 eur),
  • 13,70 eur pre časové pásmo nad 18 hodín (t. j. zvýšenie o 2,10 eur).
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu