Spúšťa sa elektronický test odbornej spôsobilosti pri SBS

Schválené od 01.01.2024 - Číslo zákona: 247/2022
[18.07.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)


Bola prijatá novela zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorá prináša viacero zmien v oblasti súkromnej bezpečnosti. 

Napríklad zavádza novú formu skúšky odbornej spôsobilosti. Skúška, pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky, sa nahradí skúšobným testom v elektronickej forme. Tento test bude vykonávaný v priestoroch Ministerstva vnútra SR, preto akreditovaná osoba už nebude mať povinnosť zabezpečiť miesto na vykonanie testu. 

Akreditovaná osoba viac nebude mať ani povinnosť zabezpečiť pomôcky na vykonanie testu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu