Skracuje sa lehota na udelenie súhlasu s výpoveďou zamestnanca so zdravotným postihnutím

Schválené od 01.04.2022 - Číslo zákona: 82/2022
[23.03.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce


Novelou Zákonníka práce sa skrátila 30 dňová lehota na rozhodovanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o udelení alebo neudelení súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi so zdravotným postihnutím na 7 dní.

Novelou sa tiež do Zákonníka práce zavádza fikcia udelenia súhlasu úradom v prípade, že úrad do 7 dní od doručenia žiadosti súhlas neudelí. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu