Verejné obstarávanie pre malé zákazky pre chovné stanice nebude potrebné

Pripravované od 31.03.2022 - Číslo zákona: 343/2015
[20.12.2021]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní


Plánovaná zmena zákona o verejnom obstarávaní má zaviesť, že na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie krmív pre chovné a rehabilitačné stanice, sa tento zákon nebude vzťahovať a verejné obstarávanie nebude potrebné.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu