Zmiernia sa kvalifikačné predpoklady odborných a pedagogických zamestnancov

Schválené od 15.02.2018 - Číslo zákona: 437/2009
[08.02.2018]

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Novela navrhuje následovné zmeny kvalifikačných predpokladov:
1) u školských špeciálnych pedagógov:
 - odpadá povinná päťročná prax;
- postačí vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika (nebude sa rozlišovať pedagogický a nepedagogický smer)
2) u sociálnych pedagógov:
- sa povinná prax skracuje z 10 rokov na 3 roky (pri vyštudovaní odboru pedagogika bez špeciálneho zamerania, v ostatných prípadoch prax nie je požadovaná vôbec).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu