Určujú sa kritériá indexu daňovej spoľahlivosti

Pripravované od 01.01.2022
[05.11.2021]

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti


Na základe vyhlášky sa medzi kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti považuje včasné a správne plnenie povinností:
 • podať daňové priznanie, súhrnný výkaz a kontrolný výkaz,
 • podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
 • uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať a sumu, na ktorú si uplatnil nárok v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške, 
 • zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň,
 • zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze,
 • umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok,
 • vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty,
 • účtovných jednotiek za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty,
 • vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty,
 • vo vzťahu k spotrebným daniam za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty,
 • za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu