Zjednodušuje sa povinné zasielanie publikácií - menej kusov menej knižniciam

Schválené od 01.08.2022 - Číslo zákona: 265/2022
[25.07.2022]

Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)


Bol prijatý nový zákon o publikáciách, ktorý upravuje povinnosti vydavateľov periodických publikácií, tlačových agentúr a prevádzkovateľov webových portálov. Mení sa najmä mechanizmus odovzdávania povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií a povinných rozmnoženín slovenských diel knižniciam – diela sa budú posielať v menšom rozsahu a menšiemu počtu knižníc.

Zavádza sa povinnosť odlíšiteľnosti inzercie, ktorá musí byť ľahko odlíšiteľná od redakčného obsahu a vydavateľ ani tlačová agentúra nemajú niesť zodpovednosť za pravdivosť informácii zverejnenej v inzercii, inej formy propagácie či klamlivej a porovnávacej reklamy.


Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu