Ministerstvo spravodlivosti spúšťa prvú fázu zmien obchodného registra

Schválené od 18.10.2021
[18.10.2021]

-


Prvá fáza spočíva najmä v zmene dizajnu a používateľského rozhrania. Cieľom zmeny je zlepšiť užívateľskú prívetivosť, urýchliť a zjednodušiť spôsob podávania návrhov do obchodného registra. 

Rozdiely oproti doteraz využívaným elektronickým službám obchodného registra:
  • Podania sa vypĺňajú priamo v elektronickej schránke prostredníctvom na to určeného štandardného komponentu, ktorý poskytuje širšiu množinu operácií ako pôvodné elektronické služby, najmä podpisovanie a odpodpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom, zdieľanie dokumentov vo formáte PDF na podpis pre viacerých účastníkov, ukladanie rozpracovaného podania, možnosť meniť subjekt podania, možnosť doplniť vlastnú spisovú značku k podaniu, ktorá sa prenáša v odpovedi a pod.
  • Prehľadnejšie grafické rozhranie pre vypĺňanie podania v súlade s odporúčaniami Dizajn manuálu pre elektronické služby ID-SK.
  • Služba Poskytovanie výpisu z obchodného registra nahrádza doterajšie služby Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe a poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe.
  • Služba Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín nahrádza doterajšie služby Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej podobe a Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe.
  • Služba Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín nahrádza doterajšie služby Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe a Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v elektronickej podobe.
Prvá fáza zmien sa spúšťa 18. októbra a v ďalších fázach pribudne možnosť podpisovať elektronické formuláre a prílohy podania priamo v konštruktore pri prikladaní k podaniu. Záverečnou fázou pripravovaných zmien bude vytvorenie nových elektronických formulárov na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu