Plánuje sa rozsiahla zmena v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb

Pripravované od 01.01.2022
[14.10.2021]

Návrh zákona o mediálnych službách


Ministerstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o mediálnych službách, ktorým sa má zrušiť zákon o vysielaní a retransmisii aj zákon o digitálnom vysielaní.

Platformy na zdieľanie videí budú novým zákonom zahrnuté do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Návrh zákona preto upravuje ich práva a povinnosti, pre takéto platformy sa napríklad zavádzajú pokuty v prípade, ak neodstránia škodlivý obsah (z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu) alebo ak nezamedzia jeho ďalšiemu šíreniu, a to vo výške od 2 500 eur do 100 000 eur.

Upravovať sa budú tiež podmienky mediálnej komerčnej komunikácie, teda telenákupného oznamu, telenákupu, sponzorovania, umiestňovania produktov, a pod.

Všetky médiá budú mať povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, a to bez ohľadu na to, či obchodujú so štátom alebo nie (inak im bude hroziť pokuta). Médiá budú mať tiež povinnosť zverejniť zoznam svojich investorov alebo darcov, nakoľko anonymné darovanie by malo byť zakázané.

Plánuje sa tiež zrušenie povinných kvót pre slovenskú hudbu v komerčných médiách. Kvóty majú byť ponechané len pre verejnoprávnu RTVS vo výške 35 %.

Vysielateľ bude povinný zabezpečiť titulky a posunkové tlmočenie: titulky v 25 % zo všetkých vysielacích programov a hlasové komentovanie pre nevidiacich v 10 % všetkých vysielacích programov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu