Dopĺňajú sa minimálne požiadavky pre získanie priamych platieb v poľnohospodárstve

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 342/2014
[14.10.2021]

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR plánuje upraviť poskytovanie podpory v poľnohospodárstve.

Majú sa doplniť minimálne požiadavky na získanie priamych platieb v poľnohospodárstve, ako aj ich zvýšenie o približne 45 eur/1 ha.

Zároveň sa plánuje nastavenie tzv. redistributívnych platieb, ktoré sa majú poskytovať žiadateľovi na prvých 28 ha pôdy, na ktoré možno poskytnúť podporu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu