Upravujú sa pravidlá nakladania s odpadmi

Už o 9 dní - Schválené od 01.11.2021 - Číslo zákona: 372/2021
[20.10.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch


Parlament schválil novelu zákona o odpadoch, ktorá je reakciou na nedávne kauzy s odpadom. Zmena zákona o odpadoch má zároveň pomôcť k dosiahnutiu triedenia aspoň 60 % komunálneho odpadu. Novela zákona má byť účinná od 1. novembra a prináša najmä tieto kľúčové zmeny:
  • jednoznačne sa určuje prednostné poradie recyklácie pred spaľovaním – zberová spoločnosť bude musieť získať písomné potvrdenia o odmietnutí spracovania aspoň 2 recyklačných zariadení než budú môcť využiť odpad ako palivo,
  • povinné zverejňovanie informácií zberovými spoločnosťami o nakladaní s vytriedeným odpadom a cenu za ich služby,
  • spracovateľom starých vozidiel a subjektom vykonávajúcim zber starých vozidiel sa zníži administratívna záťaž týkajúca sa odovzdávania osvedčenia o evidencii, ktorá sa presúva na spracovateľov, ktorí ich budú odovzdávať PZ do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka,
  • začiatok triedenia a zbierania textilného odpadu od roku 2025.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu