Menia sa pravidlá poskytovania podpory a dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 503/2021
[21.12.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov


Parlament schválil novelu zákona, ktorej cieľom je zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti poskytovania pomoci v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, ako aj spresnenie pôsobnosti platobnej agentúry vo vzťahu k poskytovaným informáciám.

Novela sa týka najmä podnikateľov, ktorí žiadajú o poskytnutie podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. 

Podnikatelia budú povinní plniť si nové informačné povinnosti - predkladať nové oznámenia, týkajúce sa napr. ceny semien repky, slnečnice a sójových bôbov, surového repkového oleja, repkových výliskov, šrotov, ako aj poskytovať súčinnosť pri kontrolách.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu