Menia sa pravidlá poskytovania podpory a dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 280/2017
[08.09.2021]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov


Cieľom návrhu zákona je zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti poskytovania pomoci v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, ako aj spresniť pôsobnosť platobnej agentúry vo vzťahu k poskytovaným informáciám.

Návrh sa bude týkať najmä podnikateľov, ktorí žiadajú o poskytnutie podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Podnikatelia budú povinní plniť si nové informačné povinnosti - predkladať nové oznámenia, týkajúce sa napr. ceny semien repky, slnečnice a sójových bôbov, surového repkového oleja, repkových výliskov, šrotov, ako aj poskytovať súčinnosť pri kontrolách.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu