Zavádzajú sa zmeny v dobrovoľnom dôchodkovom sporení - celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Schválené od 22.03.2022 - Číslo zákona: 129/2022
[13.04.2022]

Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte


Nový zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte zavádza priamu podporu dobrovoľného dôchodkového sporenia. 

Z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sa vypláca dôchodok, programový výber, jednorazové vyrovnanie alebo predčasný výber. Dôchodok sa môže vyplácať formou doživotného alebo dočasného dôchodku. Pre poberanie dočasného dôchodku je minimálna hranica 5 rokov.

Na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt sa bude uplatňovať rovnaký daňový režim, ako na príspevky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a dávky z tohto sporenia.

Ustanovenia, týkajúce sa oblasti daní, budú účinné od 1. januára 2023. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu