Zavádzajú sa zmeny v dobrovoľnom dôchodkovom sporení

Pripravované od 01.01.2023
[08.09.2021]

Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte


Nový zákon o osobnom dôchodkovom produkte má zaviesť priamu podporu dobrovoľného dôchodkového sporenia.

Účastníkovi vznikne nárok na dôchodkovú prémiu vo výške:
  • 60 eur, ak je výška pripísaného príspevku účastníka za kalendárny rok v úhrne minimálne 180 eur;
  • 80 eur, ak je výška pripísaného príspevku účastníka za kalendárny rok v úhrne minimálne 240 eur;
  • 100 eur, ak je výška pripísaného príspevku účastníka za kalendárny rok v úhrne minimálne 300 eur.
Má sa zaviesť tiež možnosť zníženia základu dane o zaplatené príspevky do III. piliera do výšky 180 eur ročne a daňovo uznateľného výdavku pre zamestnávateľov do výšky maximálne 6 % z hrubej mzdy zamestnanca na osobný dôchodkový produkt. Príspevky zamestnávateľa do výšky 6 % z objemu zúčtovaných miezd budú teda uznateľné ako daňový výdavok.

Bude sa rušiť povinnosť platenia odvodov na verejné zdravotné poistenie z príspevkov zamestnávateľa na osobný dôchodkový produkt, ako aj povinnosť platenia dane z príjmov a odvodov na verejné zdravotné poistenie z príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (v prípade zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce).

Navrhuje sa, aby účastníci, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, mohli v tejto zmluve pokračovať, ale bez nároku na dôchodkovú prémiu a bez možnosti zamestnávateľa zahrnúť príspevky pre zamestnanca na takúto účastnícku zmluvu v rámci 6 % limitu do daňových výdavkov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu