Posunie sa termín pre podanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky

Schválené od 01.02.2018 - Číslo zákona: 152/2013
[06.02.2018]

Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb


Novela navrhuje zmenu dátumu pre podávanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, a to zo súčasného termínu 31. 3. na nový skorší termín 28. 2. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu