Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) do výšky 25 000 EUR

Schválené od 03.08.2021
[27.05.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021)


Rodinné podniky môžu získať expertnú pomoc pri riešení nástupníctva a generačnej výmeny a odborné poradenstvo v oblasti rozvoja potenciálu členov rodinného podniku do výšky 25 000 € bez spolufinancovania.

Oblasti poradenstva:
  • generačná výmena a nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy (manažérske nástupníctvo),
  • nástupníctvo z hľadiska majetku,
  • riešenie dopadov krízy spôsobenej COVID-19, v súvislosti s rodinným podnikaním.
Pre koho je poradenstvo určené?
Mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú zároveň aj rodinnými podnikmi. Definíciu rodinného podniku nájdete vo výzve nižšie.

O výzvu môžete žiadať od 3.8.2021 do 19.8.2021.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu