Možnosť pre Startup-istov získať expertné poradenstvo

Schválené od 29.07.2021
[04.08.2021]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) (DM-16/2021)


Podpora pre podnikateľov vo forme konzultácií a odborného poradenstva.

O aké konzultácie ide?
Konzultácie sú spojené so:
  • spracovaním štúdie realizovateľnosti,
  • dokončením vývoja produktu, zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie,
  • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi,
  • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a súvisiacimi aktivitami.
Pre koho je výzva určená?
Pre malý a stredný podnik s dátumom registrácie najviac 5 rokov so sídlom/miestom podnikania v SR.

Do výzvy sa môžete zapojiť do 19.8.2021.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu