Zavádza sa elektronické potvrdzovanie dočasnej PN a iné zmeny v sociálnej oblasti

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 461/2003
[30.07.2021]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení


Plánovaná novela obsahuje viaceré čiastkové úpravy v tejto oblasti, napríklad:

  • vznik nároku na starobný dôchodok v zásade po 40 odpracovaných rokoch (t.j. po 40 rokoch dôchodkového poistenia),
  • zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov na určenie sumy nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti na 2,5-násobok všeobecného vymeriavacieho základu,
  • zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky pre študentov a dôchodcov pracujúcich na dohodu zo súčasných 200 eur na 300 eur,
  • elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN), čo znamená, že súčasné tlačivo o dočasnej pracovnej neschopnosti by sa malo prestať používať,
  • zrušenie možnosti úhrady poistného na sociálne poistenie v hotovosti,
  • právo každého poistenca rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe (ide o tzv. asignáciu odvodov).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu