Zrovnoprávňuje sa daňové zaťaženie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 76/2021
[16.02.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce


Novela priniesla zrovnoprávnenie daňového zaťaženia stravných lístkov a účelovo viazaného finančného príspevku na stravovanie.

Finančný príspevok na stravovanie je rovnako ako stravný lístok oslobodený od dane z príjmov do výšky 2,81 eur (55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín). Na oslobodenie od dane sa tak vzťahuje strop stanovený Zákonníkom práce a ďalšími zákonmi.

Ďalšia zmena sa týka SZČO. U nich už nebude potrebné preukazovať výšku stravného daňovým dokladom (napr. dokladmi z jedla alebo dokladmi z nákupu stravovacích poukážok).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu