Znižujú sa administratívne povinnosti pre konečných spotrebiteľov LPG

Schválené od 01.07.2021 - Číslo zákona: 254/2021
[02.07.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja


Znižuje sa počet konečných spotrebiteľov skvapalnených plynných uhľovodíkov (LPG) ako paliva na výrobu tepla povinných registrovať sa ako užívateľský podnik (t.j. už nebudú musieť žiadať o povolenie na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a odberný poukaz). Túto povinnosť bude mať ich dodávateľ LPG. 

Novelou sa ustanovuje, že za daňovo zvýhodnený minerálny olej sa považuje LPG so sadzbou dane 0 eur/1000 kg.

Novou právnou úpravou sa tiež zavádza nový elektronický systém na vydávanie povolení:
  • na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
  • odberných poukazov na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
  • evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu